روز هشتم ثبت نام آنلاین. بازی روز به صورت رایگان بازی های آنلاین 8

رایگان بازی های آنلاین

روز هشتم ثبت نام آنلاین. بازی روز به صورت رایگان بازی های آنلاین 8

© رایگان بازی های آنلاین در http://zazaplay.com

بازی های آنلاین:

MMORPG بازی های آنلاین:


بازی آنلاین: روز هشتم
نام های جایگزین: 8 روز، 8 روز آنلاین

8 - روز آنلاین جدید رایگان MMORPG بازی GDT شرکت روسی است. بازی می گیرد بر روی زمین پس از آخرالزمان وحشتناک است. زنده ماندن در جهان حتی کمتر خوش شانس تر از مرگ است، چرا که در حال حاضر آنها به طور مداوم در یک مبارزه بی رحمانه برای زندگی خود است.

نشان دادن شرح مفصلی از پخش / ثبت نام
فیلم ها و اسکرین شات های بازی: روز هشتم

بازی مشابه