بهشت آنلاین registratsiya.Igrat Nebesa بازی آنلاین.

رایگان بازی های آنلاین

بهشت آنلاین registratsiya.Igrat Nebesa بازی آنلاین.

© رایگان بازی های آنلاین در http://zazaplay.com

بازی های آنلاین:

MMORPG بازی های آنلاین:


بازی آنلاین: بهشت
نام های جایگزین: Nebesa

بهشت بازی آنلاین باعث می شود شما درخت نگهبان و وظیفه خود را در جزیره خود را به توسعه امکان پذیر خواهد بود. در اینجا شما می توانید بهبود و ساخت ساختمان است. بسته به نوع فرقه در جزیره خود را تنها یک بار در روز از انواع خاصی از منابع به نظر می رسد: • جشن عبادت، مدافع، دست نخورده - انرژی؛ • ناوشکن فرقه از غم و اندوه، وحشتناک هستند - کریستال.

نشان دادن شرح مفصلی از پخش / ثبت نام
فیلم ها و اسکرین شات های بازی: بهشت

بازی مشابه