ثبت نام آنلاین سوالات. سوالات بازی آنلاین.

رایگان بازی های آنلاین

ثبت نام آنلاین سوالات. سوالات بازی آنلاین.

© رایگان بازی های آنلاین در http://zazaplay.com

بازی های آنلاین:

MMORPG بازی های آنلاین:


بازی آنلاین: سوالات
نام های جایگزین: سوالات

در این بازی شخصیت نقش حاکم از یک امپراتوری بزرگ سیارات، که با استفاده از درخواست. برای توسعه امپراتوری خود را به شما نیاز به صلح و zabiyachlivym راه هایی برای افزایش امپراتوری خود را در بقیه این سیاره، در گیر شدن در توطئه یا اتحاد با بقیه از کشورهای سیارات.

نشان دادن شرح مفصلی از پخش / ثبت نام
فیلم ها و اسکرین شات های بازی: سوالات

بازی مشابه