راه های داستان آنلاین ثبت نام. بازی رایگان بازی داستان راه آنلاین

رایگان بازی های آنلاین

راه های داستان آنلاین ثبت نام. بازی رایگان بازی داستان راه آنلاین

© رایگان بازی های آنلاین در http://zazaplay.com

بازی های آنلاین:

MMORPG بازی های آنلاین:


بازی آنلاین: راه داستان
نام های جایگزین: راه داستان

داستان بازی آنلاین جاده - مرورگر چند نفره استراتژی تیم، که با موفقیت در سال 2011 عرضه است.این محصول اصلی جهان علامت یا نشان حجاری شده است.داستان شامل پایان از دنیا (دنیای شخصی ودنیای هنری) را اجرامی کنید.به عنوان یک بازیکن جدید در این دوره از تاریخ از عصر حجر، شما را به حال حاضر، با تمام ویژگی های آن است.بنابراین، به سفر از طریق قرن.شما از این توانایی به طور مداوم بازدید از تمام سنین و ببینید که چگونه بشریت در طول تاریخ تکامل یافته است.

نشان دادن شرح مفصلی از پخش / ثبت نام
فیلم ها و اسکرین شات های بازی: راه داستان

بازی مشابه