بازی موگلی

رایگان بازی های آنلاین

در بازی های موگلی شما را ملاقات یک پسر که در جنگل در میان جانوران بزرگ

در میان بچه های کارتونی مورد علاقه تاریخ ارجمند از کودک باهوش موگلی گرفت. او توسط شانس در جنگل به حیوانات وحشی بود و او را از دوران کودکی به ارمغان آورد. بنابراین موگلی توسعه قدرت، تفکر، مهارت، زیرا او برای زنده ماندن در دنیای وحشی. پسر بارها و بارها دچار مشکل میکرد و همیشه به کمک دوستان وفادار است. اما امروز، بنابراین شما خواهد شد یک دوست از بازی های آنلاین رایگان است. در میان آنها شما می توانید سرگرمی برای طرفداران پازل، پازل، و بازی برای brodilok است توجه بیشتر پیدا کنید. بازی برای پنهان از شما مهم ترین نکته در نگاه کنید، اما شما باید آنها را پیدا کنید به خاطر پسر موگلی. بر روی صفحه نمایش شما را به چه زودتر امتیاز بیشتری به شما دیدن تصویر مس چیز باید نگاه کنید، و این کار انجام شود. اما کلیک عجولانه نیست، چرا که خطا به شما پاداش هزینه. موگلی کاملا نترس، بنابراین نمی فهمم خطرات برای یک جنگل در برخواهد داشت. برای صرفه جویی او از فاجعه قریب الوقوع، پسر در جستجوی میوه برای ناهار رفت. شما کمک خواهد کرد او را در انگور پرش و فرار از حیوانات وحشی. هنگامی که در طبیعت می شود کاملا خسته کننده، حیوانات دعوا ترتیب. بنابراین شیر خان تصمیم به مبارزه در حلقه با پسر ما. شما باید ثابت کند که موگلی، هر چند کوچک، اما شکست ناپذیر است. دستکش بوکس، او به نظر می رسد جنگنده جدی و مبارزه با دشمن مرگبار برای پیروزی.

بازی های آنلاین:

MMORPG بازی های آنلاین:


بازی مشابه